لیست اخبار صفحه :0
                        ثبت نام داوطلبین رشته مدرسي معارف

ثبت نام داوطلبین رشته مدرسي معارف

داوطلبین محترم رشته مدرسی معارف اسلامی مقطع دکتری که از طرف دانشگاه پذیرنده واجد شرایط علمی می باشند لازم است جهت ارسال اسکن مدارک و تکمیل فرم ثبت نام از طریق این آدرس اقدام نمایند.