داوطلب گرامی!
"لطفا جهت ارسال صحیح مدارک از مرورگر های بروزرسانی شده و اینترنت مناسب استفاده نمایید"

و قبل از پرکردن این فرم شرایط رشته مدرسی معارف را مطالعه نموده و در صورتیکه فاقد شرایط لازم هستید از ثبت نام اجتناب نمایید.

با توجه به شرایط ثبت نام رشته مدرسی معارف اسلامی مندرج در دفترچه آزمون سازمان سنجش،

ارسال مدارک زیر الزامی می باشد.