لیست اخبار صفحه :0
نتیجه دوره کارورزی سال94

نتیجه دوره کارورزی سال94

به اطلاع شرکت کنندگان در دوره کارورزی می رساند، اسامی 40 نفر از شرکت کنندگان در این دوره که بالاترین نمره را کسب نموده اند جهت انجام مرحله پایانی طرح (یعنی معرفی به دانشگاه ها برای تدریس 2 واحد درسی) به مدیریت گروه های معارف نهاد تحویل شده و در انتظار اقدام مقتضی از سوی آن مدیریت است.